Prace dyplomowe i zaliczeniowe z marketingu

Myślenie o konsumencie i jego potrzebach jako punkcie wyjścia wszelkich działań na rynku jest podstawą rozpoczęcia kampanii reklamowej. Znajomość postępowania konsumentów jest niezbędna do opracowania jakiejkolwiek strategii promocyjnej.

Uprzywilejowane miejsce konsumenta w strategii działania przedsiębiorstwa pociąga za sobą konieczność zrozumienia, że obecni i przyszli klienci są dla firmy najważniejsi.

Myślenie kategoriami konsumenta wymaga:

 • poznania i zrozumienia istoty potrzeb konsumentów,
 • określenia, za co konsumenci są skłonni płacić,
 • dostrzegania oraz wykorzystania szans i możliwości będących rezultatem zmian zachodzących w społeczeństwie,
 • zrozumienia, iż naprawdę konsument płaci pensję wszystkim zatrudnionym w przedsiębiorstwie i decyduje o tym, gdzie rozpoczyna się i gdzie kończy biznes.

Postępowanie konsumenta na rynku składa się z pięciu faz:

1.      Uświadomienie potrzeby.

2.      Określenie sposobów zaspokojenia potrzeby.

3.      Ocena możliwości a alternatywy wyboru produktów i usług.

4.      Zakup.

5.      Ocena zakupu.

Na postępowanie konsumentów na rynku składa się wiele decyzji i działań. Na decyzje te wpływa bardzo wiele czynników, które dają podstawę do wyodrębnienia trzech podstawowych profilów konsumentów:

Profil demograficzno-ekonomiczny konsumentów to ich ilościowa charakterystyka związana ze stosunkowo prostymi w identyfikacji, pomiarze i analizie takimi elementami, jak: liczebność, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status rodzinny, dochody i wydatki, zawód i wykształcenie. Informacje na ten temat dostarczają liczne Źródła statystyczne.

Profil społeczny konsumentów jest wynikiem wpływu takich czynników, jak: kultura, warstwy społeczne, grupy odniesienia, liderzy opinii, fazy cyklu życia rodziny, wzorce wydatkowania czasu.

Profil psychologiczny konsumentów jest rezultatem oddziaływania takich elementów, jak: osobowość, postawy i opinie, dostrzeganie ryzyka, motywacje, innowacyjność. Określa to podstawowe elementy stylu życia, co jest trudne do zmierzenia. Wiele z tych czynników ma charakter subiektywny, niektóre są skrzętnie ukrywane przed światem zewnętrznym.

Znajomość każdego z wyodrębnionych profilów konsumentów ma ogromne znaczenie dla poszukiwania oraz określania możliwości i zagrożeń działania przedsiębiorstwa na rynku oraz dla opracowania kampanii reklamowej firmy.

Korzyści, jakie wynikają z zakupu danego produktu to następny element, który wpływa na podejmowanie decyzji przez konsumenta.

W rzeczywistości konsumenci wybierają określone produkty ze względu na oferowane przez nich korzyści i tylko za owe korzyści są skłonni płacić.

Do obszarów potencjalnych korzyści oferowanych przez produkty zaliczamy:

 • właściwości funkcjonalne,
 • cenę,
 • opakowanie,
 • markę produktu,
 • reputację producenta lub sprzedawcy,
 • usługi przedsprzedażowe,
 • usługi posprzedażowe.

Korzyści, jakie wynikają z nabycia danego dobra zaspokajają potrzeby konsumentów. Potrzeby natomiast uruchamiają cały proces zakupu.

Potrzeba oznacza stan braku czegoś, dostrzegania różnicy między istniejącym stanem rzeczy a stanem pożądanym. Produkty i usługi oferowane na rynku są środkami zaspokajania odczuwanych potrzeb.

Klient nabywa produkt nie dla samego produktu, ale by zaspokoić brak czegoś, jednak potrzeby, które mają być zaspokojone, muszą zostać wcześniej uświadomione. Podstawowymi Źródłami uświadomienia określonej potrzeby są:

 • brak produktu,
 • uzyskanie informacji o nowym produkcie,
 • ujawnienie się nowych potrzeb,
 • pojawienie się nowych potrzeb finansowych,
 • zmiana oczekiwań w stosunku do produktu.

Poszczególne potrzeby mogą być sklasyfikowane z punktu widzenia ich ważności. Wyróżnione na tej podstawie potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspakajane dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Należy jednak pamiętać, że hierarchia potrzeb w obrębie poszczególnych grup społecznych może być różna.

W działaniach reklamowych powinno, więc chodzić o jak najkorzystniejsze przedstawienie produktu z punktu widzenia potrzeb, które mają być zaspokojone. Podział potrzeb według kryterium ich ważności nie wyczerpuje sposobów ich klasyfikacji. Ten podział ma jednak istotne znaczenie praktyczne w marketingu. Najbardziej znaną klasyfikacją tego typu jest hierarchia potrzeb Maslowa. W działaniach reklamowych powinno, więc chodzić o jak najkorzystniejsze przedstawienie produktu z punktu widzenia potrzeb, które mają być zaspokojone.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: